TƯ VẤN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

  • Lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu;
  • Tính, kê khai, nộp BHXH, BHYT hàng tháng, đối chiếu số liệu cuối năm;
  • Đăng ký lao động, đăng ký mã số thuế cá nhân;
  • Tư vấn việc lập và đăng ký thang, bảng lương với cơ quan chức năng.