THUẾ TNDN


Hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% từ 1/7/2013

Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu củanăm trước liền kề. Đó là một trong số nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính


File đính kèm
CV-8336-BTC-CST.doc