HÓA ĐƠN


Hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi thực hiện thủ tục xuất khẩu

Bộ tài chính vừa có hướng dẫn về việc sử dụng loại hóa đơn nào trong bộ hồ sơ xuất khẩu của Doanh nghiệp

Nới lỏng điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp tự in hóa đơn, ngày 30/12/2011 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 18036/BTC-TCT hướng dẫn và chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố một số nội dung về hoá đơn, trong đó có nội dung về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in.

Ngôn ngữ sử dụng trong hóa đơn mua hàng nhập khẩu

Hóa đơn mua hàng có nguồn gốc nhập khẩu được coi là hợp lệ nếu ghi tên hàng bằng tiếng Việt. Trong trường hợp cần ghi thêm tên riêng bằng tiếng nước ngoài thì phải ghi sau tên bằng tiếng Việt. Ngoài ra, hóa đơn còn phải đảm bảo các chỉ tiêu tiền ...

Tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng với nhà in để đặt in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nhưng đến tháng 2, tháng 3 năm 2011 nhà in mới giao hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng. ...

15364/BTC-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC.

Ngày 12/11/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 15364/BTC-TCT V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC. (Xem file đính kèm)

Quyết định 2905/QĐ-BTC: Đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 về hóa đơn bán hàng

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2905 ngày 09/11/2010 đính chính một số nội dung tại Thông tư 153 ngày 28/09/2010 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ với các nội dung như sau

Việc Lưu trữ, bảo quản hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC?

Theo quy định tại Điều 26 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Lưu trữ, bảo quản hoá đơn được quy định như sau:

Việc Hủy hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 27 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Hủy hoá đơn được quy định như sau:

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 32 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn được quy định như sau:

Lợi ích hóa đơn điện tử: “Vẫn là câu hỏi”

Đây là vấn đề đặt ra trong cuộc đối thoại giữa Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) với Bộ Tài chính cuối tuần qua, liên quan đến chính sách doanh nghiệp tự in hóa đơn và việc hướng dẫn áp dụng.