HÓA ĐƠN


Nới lỏng điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp tự in hóa đơn, ngày 30/12/2011 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 18036/BTC-TCT hướng dẫn và chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố một số nội dung về hoá đơn, trong đó có nội dung về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in.

Theo quy định cũ, một trong các điều kiện khi sử dụng hoá đơn tự in là doanh nghiệp phải có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán; thực hiện in và lập hoá đơn khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Tổng cục Thuế đã khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp và ghi nhận: việc áp dụng điều kiện này chưa thật sự khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in, vì nhu cầu sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ không nhiều. Có doanh nghiệp cả tháng mới sử dụng vài tờ hóa đơn, trong khi đó nếu tự in hóa đơn, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư trang thiết bị tốn kém và không hiệu quả...

Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp tự in hóa đơn, ngày 30/12/2011 Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 18036/BTC-TCT hướng dẫn và chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố một số nội dung về hoá đơn, trong đó có nội dung về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in.

Trong đó, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được sử dụng phần mềm tự in hóa đơn theo định kỳ hàng tháng. Khi đó dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế.

 

Ngoài tháo gỡ vướng mắc về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, Công văn 18036/BTC-TCT còn gải quyết các vấn đề về: xử lý chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tự in. Theo đó, tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt; trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (mức phạt là 2.000.000 đồng).  


File đính kèm
18036_BTC-TCTP_vn.doc