GTGT


Gia hạn nộp thuế GTGT đến tháng 4/2013

Từ ngày 22/10/2012, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6/2012 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp đến ngày 20/4/2013.

Đó là nội dung trọng tâm của Thông tư số 175/2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ban hành ngày 22/10/2012.

Trước đó, số thuế này đã được gia hạn nộp đến tháng 01/2013 theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Thông tư 83/2012/TT-BTC.

Các doanh nghiệp đã được gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 13 và Thông thư 83 nêu trên sẽ được tiếp tục gia hạn theo thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành.


File đính kèm
175_2012_TT-BTC_vn.doc