ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Bộ máy quản lý của chúng tôi là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong việc cung cấp những dịch vụ kiểm toán và kế toán, tư vấn thuế và tài chính cho các khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, xây dựng, tài chính.... trong hơn 15 năm qua.

Phần lớn nhân viên của chúng tôi đã từng được đào tạo và làm việc trong các công ty kiểm toán tên tuổi. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể cung cấp đến Quý Công ty những dịch vụ chuyên nghiệp có chất lượng cao nhất. Mặt khác, là công ty Việt Nam được điều hành bởi nhà chuyên môn người Việt Nam, chúng tôi sẽ hiểu rõ được văn hóa, pháp luật, thông lệ kinh doanh trong nước và nhu cầu về các dịch vụ chuyên nghiệp của Quý Công ty.

Chúng tôi đã thiết lập được sự tín nhiệm và danh tiếng với các cơ quan quản lý nhà nước ở cả trung ương và địa phương. Uy tín của chúng tôi có được là từ hiệu quả và lợi ích của những dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho khách hang.

Là một thành viên trong tập đoàn U&I với hoạt động trải rộng trong nhiều lĩnh vực như tư vấn, kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng, bất động sản, liên doanh sản xuất hàng xuất khẩu với các nhà đầu tư nước ngoài … Chúng tôi có được kinh nghiệm thực tiễn của người sản xuất, người kinh doanh và nắm bắt được các điểm mạnh yếu trong công tác tổ chức, quản lý và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh Việt Nam.

Nhân sự chủ chốt của chúng tôi gồm:


      Ông PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
 Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (Sáng lập viên, Chủ phần hùn)
 • Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA), Chứng chỉ hành nghề Thuế
 •  Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
 • Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán.

 

     Ông LÊ HOÀI PHƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc dịch vụ kiểm toán (Chủ phần hùn)

 • Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA), Chứng chỉ Thẩm định giá, Chứng chỉ hành nghề Thuế, 
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-kiểm toán; Luật gia
 • Ông có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tại Việt Nam. Ông từng là Kiểm toán viên cao cấp tại Công ty TNHH BDO Việt Nam và được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành kiểm toán bởi BDO Malaysia trước khi gia nhập Uniaudit.

  

     Ông TRƯƠNG THANH GIẢNG
          Phó Tổng Giám đốc dịch vụ kế toán (Chủ phần hùn)

 • Chứng chỉ kế toán viên hành nghề, Chứng chỉ hành nghề Thuế, 
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-kiểm toán; Luật gia
 • Ông có trên 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tư vấn tại Việt Nam. 

    Ông TRƯƠNG PHÚC KHẢI
Giám đốc kiểm toán khu vực Bình Dương (Chủ phần hùn)
Trưởng phòng dịch vụ kiểm toán 1

 • Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA), chứng chỉ hành nghề Thuế
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-kiểm toán.
 • Ông có kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tại Việt Nam. Ông đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước. 

    Ông HỒ MÀNH CÓN
Giám đốc kiểm toán (chủ phần hùn)
Trưởng phòng dịch vụ Kiểm toán 3

 • Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA), Chứng chỉ hành nghề Thuế 
 • Ông có kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn cho các Doanh nghiệp khách hàng nói tiếng Hoa.
 
        Ông NGUYỄN BÁ KHOA
Giám đốc dịch vụ tư vấn Thuế
 • Chứng chỉ hành nghề Thuế, 
 • Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán-kiểm toán;
 • Ông có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tại Việt Nam. Ông đã từng tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn về kiểm toán, tài chính, chứng khoán được tổ chức bởi các đơn vị đào tạo chuyên ngành có uy tín.