TNCN


Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo 2 phương án

Thường trực Ban bí thư đã đồng ý các phương án thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính báo cáo. Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ 2 phương án này trong cuộc họp thường kỳ tháng 6 và sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp diễn ra trong tháng 7.

 
Theo đó, phương án thứ nhất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với người làm công ăn lương không có người phụ thuộc có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống, có một người phụ thuộc có thu nhập không quá 6,6 triệu đồng/tháng, có hai người phụ thuộc thu nhập không quá 8,2 triệu đồng/tháng. Khoảng 250 nghìn người sẽ được thụ hưởng từ phương án này và số giảm thu ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng. 

Phương án thứ hai, bỏ bậc 5% trong các bậc thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với đầu tư chứng khoán từ 1/8 năm nay đến hết năm 2012. Thu nhập nhận được từ cổ tức cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nhằm tạo sự công bằng với người gửi tiết kiệm. Miễn 5% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức của nhà đầu tư chứng khoán, dự kiến số thu ngân sách giảm khoảng 250 - 300 tỉ đồng.

Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ cho thuê nhà có doanh thu dưới 20 triệu đồng/tháng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân với điều kiện cam kết không tăng giá thuê nhà cho công nhân trong năm 2011. Với những hộ có doanh thu trên 20 triệu đồng/tháng, giảm 20% mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân, học sinh, sinh viên thuê. Dự tính, số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 400 - 500 tỉ đồng.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị cho phép thực hiện mở rộng đối tượng thuộc diện giãn thời hạn nộp thuế một năm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử...