TNCN


Công văn số 3244/TCT-TNCN ngày 09/09/2011

Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền bồi thường vi phạm hợp đồng

Một số Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công văn hỏi cá nhân nhận được khỏan bồi thường của các tổ chức kinh tế do không thực hiện hợp đồng, có thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN. Tổng Cục có ý kiến như sau:

Cá nhân ký hợp đồng với Công ty kinh doanh bất động sản theo hình thức "góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất". Trong quá trình thực hiện chủ dự án không thực hiện được hợp đồng; tiến hành thanh lý hợp đồng, hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền góp vốn thì số tiền bồi thường nêu trên thuộc khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật được miễn thuế TNCN.
 
Xem văn bản gốc tại đường link bên dưới

http://www.uniaudit.vn/Front/ChiTietVanBan.aspx?Nhom_ID=24&nid=113&f=440